Клиенти

 

 

Нашите клиенти в последните години:

Ключови клиенти:

logo engplena new logo

фирма на PLENA Group

 

 

ПЛЕНА България/ ОГНЯНОВО К АД

ПЛЕНА България/ ОГНЯНОВО К АД се доверява на Рекламна агенция “София” от стъпването на фирмата на българския пазар. Агенцията реализира всички рекламни кампании до момента – маркетингови проучвания, проучване на целевите групи, медиа планиране, ПР, директна поща, карета за пресата, радио и телевизионни спотове, отпечатване на брошури, календари и други рекламни материали. РА “София” отговаря и за външната реклама на ПЛЕНА България/ ОГНЯНОВО К АД.

plena new logo

  logo eng

 

фирма на PLENA Group

 

АЛИАНЦ България

Партньорството между АЛИАНЦ България и РА “София” продължава повече от 10 години. Една от най-големите финансови институции в България избра билборда на бул. “Брюксел” по пътя за летище София, принадлежащ на агенцията, виждайки в него изключително ефективен начин за реклама.
Рекламна агенция “София” е един от няколкото партньора на АЛИАНЦ България в осъществяване на рекламната й дейност.

 

 

 

КСЕЛА България

Рекламна агенция “София” е съдействала при реализацията на всички рекламни кампании на КСЕЛА България от стъпването на фирмата на българския пазар през 1994 г. под името YTONG – проучване на целеви групи, медиа планиране, директна поща, изработка на карета за пресата, радио и телевизионни спотове, външна реклама, отпечатване на брошури, календари, изработване на сувенири, фотографски услуги, ПР и др. Фирмата е съдействала в подготовката на панаири, изложения и други мероприятия на КСЕЛА България.
Екипът на РА "София" взе активно участие в организацията при откриването на втория завод на КСЕЛА България в гр. Добрич, като осъществи цялата комуникация с медиите /над 40 представители от различни издания, радиа и телевизии/, включително пресконференцията на място в завода.

пълно рекламно обслужване

външна реклама 

пълно рекламно обслужване/ събития (до 2007 г.)/ медиа планиране и рекламни материали/ връзки с медиите

медиа планиране и купуване/ рекламни материали/ събития/ връзки с медиите 

външна реклама

външна реклама 

събития

външна реклама 

The Samsung Group – Samsung, Samsung Electronics

The Daewoo Group – Daewoo Corporation, Daewoo Electronics, Daewoo Motors

външна реклама и преса

външна реклама и преса 

The Lucky-Goldstar Group – Lucky Goldstar, Goldstar, Lucky

реклама в пресата

реклама в пресата 
реклама в пресата рекламни сувенири 

печат на материали:
Наръчник на полицая

рекламни сувенири 

Агенция по туризъм

Сдружение „Екотур” – по проект „Демонстрационен проект за развитие на екотуризъм в община Вършец”, финансиран от ПМП на ГЕФ

рекламни сувенири/ печатни рекламни материали

печатни рекламни материали и указателни табели 

Сдружение „Мисионис” – по проект „Устойчивите органични замърсители – непознатата заплаха”, финансиран от ПМП на ГЕФ

отпечатване на Малка книжка за Земята/ печатни рекламни материали

корпоративна идентичност/печатни рекламни материали

 

 

БГА Балкан          Институт по картография           Биоинвест

 

участие в годишни справочници на ОАЕ

 
     
     

 

пълно рекламно обслужване