Екип

Иван Зафиров, управител

Иван Зафиров основава Рекламна агенция ''София'' през 1994 г., а от 2004 г. до момента е управител на Рекламна агенция "София К". През 1974 г. завършва Английската езикова гимназия „Лиляна Димитрова” в София и впоследствие английска филология във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий” през 1980 г. В периода 1987 - 1989 г. учи и специализира във Висшата школа за външноикономическа дейност на Висшия икономически институт “Карл Маркс”. От 1981 до 1983 г. работи като преводач-кореспондент във ВТО “Балканкаримпекс”, гр. София.

От 1983 г до 1990 г., след спечелен конкурс, работи във ВТО “Булгарреклама”  последователно като езиков редактор, специалист маркетинг, специалист импортна реклама и др. През 1990 г. основава частна рекламна агенция ZiMco, впоследствие Рекламна агенция "София". В периода 1994 г. до настоящия момент като управител на РА "София К" работи за много чужди и български компании.

 


Калина Зафирова-Делова, съуправител "Връзки с клиенти"


Калина се присъединява към Рекламна агенция ''София К'' през 2007 г. Завършва английска гимназия и „Връзки с обществеността” в НБУ през 2008 г. В периода 2002 – 2005 г. работи в M3 Communications Group, Inc., последователно като асистент в отдел „Работа с клиенти” и мениджър „Медиа мониторинг”. През 2006 г. работи като координатор „БАИТ Експо” в Българската асоциация по информационни технологии. Отговаря за връзките с клиенти и подизпълнители.

 

 

 

 

Останалата част от екипа

Когато поемаме нов проект, ние организираме правилния екип от хора, който да работи върху него, защото всеки проект е различен и изисква различни професионалисти.

Клиентите ни могат да се възползват от услугите на специалисти в областта на предпечата и графичния дизайн, художници, фотографи, архитекти, конструктори, филолози, с които работим от години.