Републиканска пътна мрежа

Рекламна агенция „София" разполага с 16 билборда, тип "пиза", двустранни, 4x3 m, разположени по Републиканската пътна мрежа.