Външна реклама

Рекламна агенция “София” разполага със собствени рекламни съоръжения на територията на София и по Републиканската пътна мрежа.